• prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań: Bilansu, Rachunku Zysków i Strat oraz sprawozdań dla GUS
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • rozliczenia podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • obsługa kadrowo-płacowa
 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-11, PIT-8B
 • rozliczenia z ZUS
 • sporządzanie umów o pracę, umów o dzieło, umów zlecenia
 • przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych
 • Wdrażanie systemu CDN i innych programów księgowych
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu księgowości, rachunkowości i kadrowo-płacowych
 • Pomoc przy zakładaniu, przekształcaniu oraz likwidacji firmy

Zmieniony (Środa, 04 Wrzesień 2013 13:51)